Sport

Plafonski koš

Plafonski koševi se najčešće koriste u sportskim salama kao glavi koševi.

U sportskim halama, kada je plafonski koš primarni koš, znači da nema mesta za profesionalni koš na guranje iz sledećih razloga:

  • Nema potebe za višim rangom takmičenja
  • Nema dovoljno ljudstva koje bi pomeralo koš u sportskoj dvorani
  • Sportska sala neama spravarnicu

Školske sale su najčešća mesta gde se vrše instalacije plafonskog koša.

Plafonski koš se kači na glavnu ili noseću gredu ( u zavisnosti od krovne konstrukcije). Da bi se plafonski koš sigurno okačio, pored tima stručnjaka sa iskustvom neophodno je i tehničko lice koje zna statiku, ali ima i dostavljene arhitektonsko/građevinske crteže od strane škole.

Plafonski koš ima dve težine.

Prva i osnovna težina plafonskog koša je oko 300 kg.

Druga težina plafonskog koša je ona koja varira i ona zavisi od težine igrača koji je zakucao. 😊

Postavka plafonskog koša se odnosi in a košarkaški teren. U nekim slučajevima je neophodno nacrtati novi teren. Osa koša diktira raspored linija udaljenost i centriranje terena.

Ako je ispod plafonskog koša kao sportski pod postavljen sportski parket, taj parket se hobluje, lakira in a kraju se opet iscrtava po osi plafonskog koša.

Konstrukcija plafonskog koša se spušta od plafona do takmičarske visine prekidačem. Da bi koš dodatno bio niži, uvodi se spuštanje table.

Spuštanje table. Ako zamislimo košarkaški trening dece predškolskog uzrasta i početnih razreda osnovne škole, klinci uglavnom šutiraju na koševe koji su visine 305 cm. Deca se tako navikavaju položaj ruku koji će morati da zamene čim porastu (a to je već od 12 godina). I onda se dolazi opet do ponavljanja vežbe šuta i prilagođavanju na nove ,,uslove’’. U odnosu na pre 20ak godina, a unašim salama su i stariji koševi, sada je mnogo lakše rukovati navojem za spuštanje table, a to je moguće i elektronski uraditi (takva postavka skuplja i iz iskustva preporučujemo manuelno spuštanje).

Postavka plafonskog  koša ne bi trbala da traje više od jednog dana. Iz velikog iskustva možemo da kažemo da smo radili i postavljali više desetina plafonskih koševa samo u toku jedne godine na teritoriji bivše Jugoslavije.

Bezbednost. Prilikom postavke sportske opreme uvek skrećemo pažnju potrošaču da proveri da li koš ima standard.

Ako smatrate da smo nešto izostavili slobodno nas kontaktirajte preko fejsbuka ili kontakta na našoj web stranici.

Za sva pitanja, fotografije zidnih koševa, spoljnih koševa, plafonski koš, sportski pod, krovni koš, multifunkcionalni pod, spoljni tereni, sala za fizičko, sportska sala, školska sala na :

https://www.instagram.com/musculusdoo/

https://www.facebook.com/musculus.rs

Musculus, Beograd

^
fb fb